SCHOOLVISIE

Omdat wij geloven dat kinderen gelijke kansen krijgen, 

als ze kunnen genieten van ongelijk onderwijs.
(naar Sanja Nicolic, OM-denken)

Van A B C naar A R K …

Met de A van Autonomie, de R van Relatie en de K van Kracht. Onze leidende principes voor de totale ontwikkeling van onze kinderen, onze leerkrachten én onze organisatie. 

Hiervoor hebben we ons gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie  van Deci en Ryan: er zijn drie aangeboren psychologische basisbehoeften die een optimaal functioneren en groeien van een persoon toestaan: Autonomie, Betrokkenheid en Competentie. (Deci & Ryan, 2002) 

Na een ARK-vertaling wordt dat:

                              

Op deze drie principes zijn ook onze ARK-leefregels gebaseerd die in ARK 1, 2 én 3 de basis vormen voor een fijne schoolomgeving voor iedereen.

SCHOOLVISIE
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x