Meer

Hieronder vind je extra informatie en een antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Leefregels

Dagplanning ARK 123 - overzicht schooluren


ARK 1ARK 2ARK 3
Voorschoolse opvang

7.30 u - 8.15 u
7.30 - 8.15 (ARK 1)
7.30 - 8.15 (ARK 1)

Speeltijd ochtend

8.15 u - 8.40 u
* woe: 8.15 u - 8.45 u en
EXTRA TIME van
8.45 u tot 9.30 u
8.15 u - 8.40 u
* woe: 8.15 u - 8.45 u en
EXTRA TIME van
8.45 u tot 9.30 u
8.15 u - 8.40 u
* woe: 8.15 u - 8.45 u en
EXTRA TIME van
8.45 u tot 9.30 u

Onthaal
- bel 1
- bel 2


8.40 u
8.45 u
* woe: om 9.30 u

8.40 u
8.45 u
* woe: 9.30 u

8.40 u
8.45 u
* woe: om 9.30 u

Leeskwartier


8.45 u - 9.00 u
*woe: 9.35 u
8.45 u - 9.00 u
*woe: 9.35 u

Speeltijd voormiddag / fruit

10.25 u - 10.45 u
* woe: geen
10.25 - 10.45 u
* woe: geen
10.25 - 10.45 u > 3e graad
10.45 u - 11.05 u > 2e graad
* woe: geen
Middageten12.25 u - 12.45 u
* woe: 12.10 u
12.25 u - 12.45 u
* woe: 12.10 u
12.05 u - 12.25 u > 3e graad
12.25 u - 12.45 u > 2e graad
* woe: 12.10 u

Speeltijd middag

12.45 u - 13.25 u12.45 u - 13.25 u
12.25 u - 13.05 u > 3e graad
12.45 u - 13.25 > 2e graad

Speeltijd namiddag / koek

14.40 u - 15 u14.15 u - 14.35 u > 1e graad
14.40 u - 15 u > kleuters
14.15 u - 14.35 u > 3e graad
14.35 - 14.55 u > 2e graad

Einde school

15.35 u
15.35 u
rij 15.40 u
15.35 u
rij 15.40 u

Naschoolse opvang

15.50 u - 18 u
* woe tot 15 u (ARK 1)
15.50 u - 17.00 u (ARK 2)
17.00 u - 18.00 u (ARK 1)
* woe tot 15 u (ARK 1)
15.55 u - 17.00 u (ARK 2)
17.00 u - 18.00 u (ARK 1)
* woe tot 15 u (ARK 1)

Leerlingenraad: wie, wat, hoe?

Binnenkort online!

OUDERRAAD: wie, wat, hoe?


De ouderraad wil alle ouders van kleuters en leerlingen in de ARK verenigen en zo goed mogelijk bij de school betrekken. Samen met onze kinderen, met de leraren en met de directie willen we zorgen voor een aangename en optimale leef- en leergemeenschap. De ouderraad heeft ook een afvaardiging in de schoolraad.

De ouderraad vergadert een 6-tal keer per jaar. Tijdens de vergaderingen bespreken we samen met de directie heel wat zaken die de school, en dus ook onze kinderen, aangaan. Wat leeft er bij de ouders? Welke standpunten willen we als ouders innemen? En hoe kunnen we alle ouders zo goed mogelijk informeren en betrekken bij het schoolgebeuren? De vergaderdata vind je op de schoolkalender en in de agenda op de website van de school.

De ouderraad organiseert of helpt mee bij verschillende activiteiten. Zoals de brunch, een quiz, de kersthappening, het schoolfeest, de productie van de schoolkalender, enz. Met de opbrengst van deze activiteiten sponsort de ouderraad de aankoop van bijvoorbeeld spelmateriaal voor de school.

Binnen de ouderraad zijn verschillende werkgroepen actief, zoals de werkgroep verkeer, de werkgroep communicatie en de werkgroep festiviteiten. Alle ouders zijn welkom in de ouderraad. Heb je geen zin of tijd om de vergaderingen van de ouderraad bij te wonen, dan kun je ook altijd meedraaien in een van de werkgroepen. En we zijn ook steeds op zoek naar helpende handen voor onze activiteiten.

Contacteer de ouderraad: ouderraad@ark123.be.


Werkgroep festiviteiten
Hier zitten de feestneuzen! Deze werkgroep houdt zich bezig met de voorbereiding en de organisatie van leuke activiteiten zoals de brunch en het schoolfeest.

Werkgroep verkeer
Deze werkgroep buigt zich over de problematiek van een veilige schoolomgeving. Door middel van enquêtes en veldonderzoek brengen we de knelpunten in kaart. En met ludieke acties willen we leerlingen en ouders warm maken voor een grotere verkeersveiligheid rond de school.

Contact: verkeer@ark123.be

Werkgroep communicatie
De werkgroep communicatie zorgt voor het doorstromen van de nodige informatie naar de ouders. Deze werkgroep beheert de webpagina's van de ouderraad en plaatst regelmatig berichtjes op de facebookpagina van de school. De werkgroep communicatie zorgt er elk jaar ook voor dat de schoolkalender op tijd gedrukt wordt.

Werkgroep ArkPower
Wij willen van De Ark een klimaatschool maken. Een school die zo energie-efficiënt mogelijk is en een klimaatvriendelijke omgeving biedt aan leerlingen die begaan zijn met milieu en natuur. Samen werken we aan een groene toekomst voor de school en onze kinderen.

Mijn kind is ziek. Wat nu?

Afwezigheden voor 9 uur melden aan de klasleerkracht (voornaam.naam@ark123.be, of via 'TEAM')

 

Vakanties en vrije dagen

Tip: door op je rechtermuisknop te drukken kan je deze afbeelding downloaden

Leuke APPS voor kids!

Google
Met de Bingel Raket leerlingen-app ga je vliegensvlug naar de bingel-oefeningen die bij je schrift horen.Kids doodle


Mindly
Google Play:
Apple:
Google Play:
Apple:

Een tekenprogramma met 24 verschillende magische verfborstels (neon, krijt, wasco, waterverf, vuurwerk, ...) te gebruiken op een blanco blad, of op één van hun lievelingsfoto's. Dankzij de reply-functie kan het eigen ontwerp herbekeken worden in een kortfilm.

Leren organiseren en schematiseren door mindmapping: Ideeën vastzetten, samenvattingen maken, projecten uitdenken,... 
... waarbij inhoudelijke verbinding centraal staat.
Programmeren is het nieuwe lezen en schrijven! Met ScratchJr kunnen jonge kinderen (5-7 jaar) hun eigen interactieve verhalen en spellen programmeren. Daarbij leren ze problemen oplossen, projecten ontwerpen en zichzelf creatief uitdrukken m.b.v. de computer.
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x