Overlegorganen

Schoolraad

De schoolraad is een overleg- en adviesorgaan. Deze bestaat uit personeelsleden, ouders, Raad van Bestuur en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus). De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem. De schoolraad wordt verkozen voor een periode van vier jaar en komt een paar keer per jaar samen.

Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over geplande beslissingen die personeel, ouders
of leerlingen aanbelangen, zoals wijzigingen aan het schoolreglement of het (studie)aanbod, grote verbouwingen, het welzijnsbeleid, het gezondheidsbeleid ... De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur.

De schoolraad houdt alle leerlingen, ouders en personeelsleden op de hoogte van zijn standpunten en activiteiten.

Als de schoolraad vindt dat de school de regels over inspraak en participatie niet naleeft, kan ze klacht indienen bij de Commissie zorgvuldig bestuur. Ook ouders, leerlingen, personeelsleden en het schoolbestuur zelf kunnen bij die commissie terecht met vragen of problemen.


Leerlingenraad

De leerlingenraad is een raad die bestaat uit door leerlingen gekozen of benoemde vertegenwoordigers uit ARK 3. Hij behartigt de belangen van leerlingen en kan op vraag van de schoolraad advies uitbrengen. De leerlingenraad mag op eigen initiatief het schoolbestuur adviseren over alles wat leerlingen aanbelangt: het schoolreglement, het welzijns- en gezondheidsbeleid.

De school is niet verplicht om de voorstellen van de leerlingenraad uit te voeren. Een school is wel verplicht om te luisteren naar de ideeën van de leerlingenraad.


Ouderraad

De ouderraad kan op vraag van de schoolraad advies uitbrengen, maar ook op eigen initiatief het schoolbestuur adviseren over alle thema’s waarover de schoolraad bevoegdheid heeft.

De ouderraad houdt alle ouders op de hoogte van zijn standpunten en activiteiten via de website, facebook en e-mail. De ouderraad wordt samengesteld voor vier jaar. De zetelende ouderraad bepaalt hoe de volgende ouderraad zal worden samengesteld. De ouderraad brengt alle ouders hiervan op de hoogte, zodat elke ouder die dat wil zich kandidaat kan stellen. Als de zetelende ouderraad geen richtlijnen vastlegt voor de samenstelling van een nieuwe ouderraad, organiseert het schoolbestuur - samen met de schoolraad - verkiezingen.


Sterke Sch'ouders

Samen met de ouderraad willen we als Brede School ook meer inzetten op de warme betrokkenheid van en communicatie met onze ouders, sleutels tot zorggeluk in de Ark. Dat betekent onder andere:

  • SAMEN een warme school maken met ouders, leraren en buurt
  • Feedback en input geven, denken en/of doen met ouderraad en/of school 
  • Genieten van gezellig samenzijn met andere ouders
  • Inzetten op verbinding tussen ouders
  • In functie van school/klasactiviteiten een aanspreekpunt zijn voor andere ouders en/of leraren van de klas/leefgroep
Overlegorganen
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x