Teamteaching

Bij co- en teamteaching werken verschillende leraren als gelijkwaardige partners samen om zoveel mogelijk kinderen de doelstellingen van een les of een lessenpakket te laten halen. De samenwerking kan gebeuren met de STE(A)M-, boeken-, parallel- of ‘team’leraar. De leraars gaan samen nadenken over de invulling van de les/hoeken, samen kijken naar het aanbod en naar de kinderen, samen zoeken naar de beste aanpak, waarbij meer mogelijkheden aangeboden worden mét ruimte voor initiatief van de kinderen

Co- en teamteachen biedt kansen om meer kindgericht te observeren, leeftijdsoverstijgend te werken, ... De taken worden onder de leraren ge-/verdeeld: samen wordt gezorgd voor klasorganisatie, planning, inhoud en zorg voor de leerlingen. Er zijn verschillende organisatiemodellen mogelijk. Met twee of meer houd je de verwachtingen ook hoger, overleg je meer en kan je beter inspelen op bijzondere behoeftes van kinderen. Elke leraar ten slotte zet eveneens meer in op zijn/haar talenten. Kinderen hebben daarnaast meer mogelijkheid een leraar te vinden waarmee het echt klikt. 

Ook individuele leertrajecten vangen we zo op. Voortdurend bijsturen, evalueren én overleggen is cruciaal. 

Voor de Ark is co-/teamteaching tevens een werkvorm om aan onze ARK-doelstellingen te werken: autonomie, relatie en kracht bevorderen voor alle leerlingen.

Co- en teamteachen is voor de Ark bovenal de sleutel tot onderwijs op maat. Deze werkwijze blijkt effectief te zijn om tegemoet te komen aan de toenemende diversiteit in klassen en scholen. Samen voor de klas staan laat meer verschillende groeperingsvormen toe en zorgt voor een uitbreiding van de aanpak van de les/inhoud/kinderen. Leraren kunnen bijvoorbeeld beter inspelen op gedragsproblemen in de klas. Bovendien geven leraren via teamteaching het goede voorbeeld. Je kan kinderen niet leren samenwerken, als je het zelf niet doet.

Teamteaching
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x