Project

Lang zullen we lezen

Lezen is één van de belangrijkste vaardigheden die je leert op school. Zonder lezen is het moeilijk functioneren in onze maatschappij. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen gebeten geraken door de leesmicrobe, om levenslang te (willen) lezen, staat leesplezier in de ARK centraal. We zorgen elke dag voor een leeskwartier, kinderen worden voorgelezen door de leraar of ze mogen zelf lezen in een boek naar keuze. We voorzien boeiende verwerkingsactiviteiten of activiteiten waarin aan taalstimulering wordt gedaan. Ten slotte kunnen alle kinderen boeken ontlenen in onze schoolbib en uit de Bibliobus (i.s.m. Bibliotheek Leuven). Zo proberen we lezen te promoten én te bevorderen. Lang zullen we lezen!

STE(A)M

Wetenschappelijk-technische geletterdheid is erg belangrijk om een samenleving op te bouwen waarin kennis wordt gewaardeerd. STE(A)M is een internationaal letterwoord dat staat voor Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics en dus voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke, kunstzinnige en wiskundige vaardigheden. STE(A)M is ook een actieplan van de Vlaamse regering om loopbanen in wiskunde, wetenschappen en techniek te stimuleren. Dat moet de toekomst van Europa in een woelige wereld verzekeren. Ook in de ARK zien we dat potentieel.

Durven & doen

We plaatsen bewegen en leren bewust samen:

“Outdoor education is een gezonde mix van fysieke buitenactiviteiten, omgevingsonderwijs én sociale en persoonlijke ontwikkeling” 

In onze wereld in verandering spelen kinderen minder buiten en is er ook veel minder (veilige) plaats om buiten te spelen. Onderwijs in de 21e eeuw moet daaraan tegemoet komen. Met openlucht-onderwijs (outdoor education) kun je drie vliegen in één klap slaan: fysieke buitenactiviteiten, persoonlijke/sociale ontwikkeling en omgevingseducatie (over en in de omgeving). Daarmee kan je voor alle vakken en met alle leeftijden werken aan gezondheid, fysieke ontwikkeling, algemeen welzijn, genieten van wat er in de natuur om je heen gewoon gebeurt, leervermogen en concentratie verhogen, duurzaamheid en innovatie bevorderen. Bovendien zijn vele werkvormen mogelijk en kan je aan de slag gaan met natuurlijk materiaal. In de Ark zien de leraren vele voordelen op gebied van beweging, gezonde buitenlucht, betekenisvolle leerkansen. Naast de organisatie van openlucht-klassen (1x per graad), vergroening van de speelplaatsen en uitstappen met de klas, zorgen onze ‘outdoorleraren’ voor (les)activiteiten die in de buitenlucht georganiseerd worden.

Projectdagen en -namiddagen

Enkele keren per jaar werken alle kinderen van de school gedurende een week rond één gezamenlijk project, bijvoorbeeld de jeugdboekenweek, mondiale week, .... Het project wordt vanuit verschillende ontwikkelvelden belicht en alle activiteiten worden in het project ondergedompeld. Zo streven we naar een volledig geïntegreerde en ‘Zillige’ (=vanuit ons leerplan Zill*) aanpak.  

ZiLL*, ons nieuwe leerplan, staat voor ‘Zin in Leren. Zin in leven’, en is gericht op de harmonische ontwikkeling van de hele persoon om zelfredzaam en gelukkig te kunnen functioneren in de wereld die kinderen omringt. Het gaat dus enerzijds om de persoonsgebonden ontwikkeling (weergegeven in de binnencirkel), en anderzijds de cultuurgebonden ontwikkeling (weergegeven in de buitencirkel). Tussen deze ontwikkelvelden is er, over de cirkels heen, een voortdurende interactie. Neem gerust een kijkje op onderstaande websites om meer te weten te komen over ZiLL!

Tijdens het jaar werken we tevens met projectdagen, waarbij kinderen klasoverschrijdend en via onderzoekend leren werken aan hun project. Ze kiezen een onderwerp uit waarover ze meer willen weten of ze spitten een probleem of vraag uit. Opnieuw streven we hierbij naar een geïntegreerde en ‘Zillige’ aanpak met aandacht voor onze 21ste eeuwse vaardigheden** én op maat van elk kind.

Wat willen we hiermee bereiken?

  • Kinderen leren een onderzoekscyclus doorlopen: beginsituatie verkennen, onderzoeksvraag verhelderen, info verzamelen en analyseren, acties plannen, uitvoeren en evalueren.
  • Kinderen leren samenwerken met andere kinderen tijdens het project-moment én in de klas.
  • Kinderen leren verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig werken.
  • Kinderen leren probleemoplossend en creatief werken.

PS: neem eens een kijkje op ons Flickr account!

* https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen
**https://duurzaamonderwijs.com/lees-het-manifest-duurzaam-onderwijs/

Project
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x