CLB & LSCOB

CLB

CLB-medewerkers helpen leerlingen, ouders en leerkrachten. Ze ondersteunen het leren & studeren, en ontfermen zich over de preventieve gezondheidszorg en het psychisch en sociaal functioneren. Ook voor  schoolloopbaanbegeleiding kan je bij de CLB terecht.

Onze school werkt samen met:

Vrij CLB Leuven
Karel Van Lotharingenstraat 5
3000 Leuven
016 28 24 00
info@vclbleuven.be
directie@vclbleuven.be

www.vclbleuven.be

Contactpersonen:

  • CLB-anker: Els Reekmans (kleuters - onderbouw) / els.reekmans@vclbleuven.be
  • CLB-anker: Joke Vandervurst (leerjaar 1-2-3 - middenbouw) / joke.vandervurst@vclbleuven.be
  • CLB-anker: Goele Valgaeren (leerjaar 4-5-6 - bovenbouw) / goele.valgaeren@vclbleuven.be

LEERSTEUNCENTRUM

Onze school werkt samen met:

Leersteuncentrum Oost-Brabant (LSCOB)
Informatiepunt leersteuncentrum Vlaams Brabant
0470 11 13 54
www.leersteuncentrum-oostbrabant.be
https://ondersteuningtype467.be/contact-2

Het leersteuncentrum biedt ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, voor hun leerkrachten en schoolteams van scholen voor gewoon basis- en secundair onderwijs. Leersteun zet in op maximale ontplooiing, leerwinst, welbevinden, zelfredzaamheid en volwaardige participatie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon basis- en secundair onderwijs en versterkt de competenties van leerkrachten en schoolteams in het begeleiden van deze leerlingen en het creëren van een inclusieve klaspraktijk en schoolcultuur. Leersteun kan enkel starten voor leerlingen met een verslag. Dit verslag wordt gemaakt door het CLB, na een traject met de school, ouders en leerling. Er zijn drie soorten verslagen die door het CLB kunnen uitgeschreven worden: verslag gemeenschappelijk curriculum (GC-verslag), verslag individueel aangepast curriculum (IAC-verslag) of verslag opleidingsvorm 4 (OV4-verslag). 

Het Leersteuncentrum Oost-Brabant biedt leersteun aan leerlingen (en hun leerkrachten en schoolteams) met noden binnen:
 type basisaanbod (leerlingen met een leerstoornis of licht vertraagde ontwikkeling)
 type 2 (leerlingen met een matig tot ernstig vertraagde ontwikkeling)
 type 3 (leerlingen met een emotionele- of gedragsstoornis)
 type 9 (leerlingen met een autismespectrumstoornis)

Voor leerlingen (en hun leerkrachten en schoolteams) met noden binnen:          
 type 4 (leerlingen met een motorische beperking)
 type 6 (leerlingen met een visuele beperking)
 type 7 (leerlingen met een auditieve beperking en spraak- of taalontwikkelingsstoornis) werkt het leersteuncentrum samen met het Specifiek Leersteuncentrum 467 (Windekind – Ganspoel – K.I. Woluwe).

Het Leersteuncentrum Oost-Brabant bestaat uit een multidisciplinair team van leerondersteuners om kwaliteitsvolle leersteun te kunnen verlenen. Bij aanmelding (met GC-, IAC- of OV4-verslag) bekijkt het leersteuncentrum binnen het (mini)team wie de vraag opneemt.;Vervolgens start een traject om de leerling, leerkracht en school optimaal te ondersteunen. Aan de hand van start-, tussentijdse en eindgesprekken wordt het traject vormgegeven en opgevolgd (en indien nodig bijgestuurd) met alle omringende partners met als doel krachtige leersteun te bieden.


CLB & LSCOB
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x