ZILL

Wat is ZILL?

ZILL is het nieuwe leerplanconcept van het katholiek onderwijs. ZILL staat voor ‘Zin in Leren! Zin in Leven!’ en is niet alleen de naam van het leerplanconcept, maar meteen ook het algemeen streefdoel. De harmonische ontwikkeling van de kinderen staat centraal: hoofd, hart, handen en geest. Dat betekent dat we investeren in de ontwikkeling van de kennis, vaardigheden, attitudes en inzichten die leerlingen nodig hebben om zelfredzaam en gelukkig te functioneren in de hen omringende, voortdurend veranderende, wereld.

In Zin in leren! Zin in leven! zetten we in op de harmonische ontwikkeling van elke leerling vanuit twee met elkaar verbonden speerpunten: de persoonsgebonden ontwikkeling en de cultuurgebonden ontwikkeling.

  • persoonsgebonden ontwikkelvelden
  • socio-emotionele ontwikkeling
  • ontwikkeling van innerlijk kompas
  • ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid § zintuiglijke en motorische ontwikkeling

6 cultuurgebonden ontwikkelvelden

  • ontwikkeling van oriëntatie op de wereld 
  • mediakundige ontwikkeling
  • muzische ontwikkeling
  • taalontwikkeling
  • ontwikkeling van het wiskundig denken 
  • Rooms-katholieke godsdienst

Binnen elk ontwikkelveld onderscheiden we enkele ontwikkelthema’s. Deze ontwikkelthema’s benoemen deelinhouden. Daaronder bevinden zich de doelen en de leerlijnen.

In dit ordeningskader vind je de verschillende ontwikkelvelden en thema’s terug met daaronder de te verwachten leeruitkomst (uiteindelijk streefdoel).

Leerkrachten proberen hun activiteiten/lessen op te zetten vanuit een focus. De focus wordt bepaald door 3 factoren: de leerlingen, de context en de leerinhouden.Wie zijn de leerlingen?
Welke zijn hun opvoedings- en onderwijsbehoeften?

Wat biedt en vraagt de context?

Wat biedt/vraagt het leerplan? Hoe inspireert het leerplan?


ARK 123 en ZiLL

Vanaf september 2020 gaat onze ARK écht aan de slag met Zill, al hebben we het voorbije jaar al heel wat voorbereidend werk gedaan. Wil je weten waar we ons bevinden in ons innovatietraject, neem dan gerust hier een kijkje. We kozen voor een geleidelijk traject, in het welzijn van alle leerlingen, alsook de leerkrachten die dagelijks met deze ontwikkelingsvelden aan de slag zullen gaan. Er zullen voor de kinderen of ouders in eerste instantie geen drastische veranderingen plaatsvinden. Het wordt NOG beter, NOG leuker, en NOG meer op maat van elke persoon. En… we gaan NOG meer uit van werkelijkheidsnabij onderwijs dat de nadruk legt op ontwikkelingsgericht en betekenisvol leren. Zo stimuleren wij onze kinderen om de beste versie van zichzelf te worden. 
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x