Project

Project

Boekpromotie en leesbevordering

Lezen is een van de belangrijkste vaardigheden die je leert op school. Zonder lezen is het moeilijk te functioneren in onze maatschappij. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen gebeten geraken door de leesmicrobe, om levenslang te (willen) lezen, staat leesplezier in de Ark centraal. We zorgen elke dag voor een leeskwartier, wanneer kinderen voorgelezen worden door de klasleraar of ze zelf mogen lezen in een boek naar keuze. Daarnaast zorgen de ‘boekenjuffen’ tweewekelijks per klas voor een ‘boekenles’ waarin een (prenten)boek gepromoot wordt, door eruit voor te lezen en er boeiende verwerkingsactiviteiten aan te koppelen, of waarin aan taalstimulering wordt gedaan, vertrekkend van een (prenten)boek. Ten slotte kunnen alle kinderen boeken ontlenen in onze schoolbib en uit de Bibliobus (i.s.m.. Bibliotheek Leuven). Zo proberen we lezen enerzijds te promoten en anderzijds te bevorderen. Lang zullen we lezen!
Durven

Springstof

Dit is een aanbod van projecten voor kinderen met leerhonger. In de ‘springstof-groep’ bieden we hen nieuwe zaken aan, diepen we WO-thema’s uit,... De kinderen werken hierbij samen en krijgen ook zelfstandig werk mee om verder te zetten in de eigen klas, ter vervanging van oefeningen/taken die ze al beheersen. Tijdens een volgende bijeenkomst wordt dat zelfstandig werk telkens geëvalueerd en bijgestuurd.


Wat willen we hiermee bereiken?
• kinderen leren uitdagingen aan te gaan die net dat ietsje meer van hen vragen.
• kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen, want ze krijgen een aanzet (uitleg en stappenplan) en leren om dit zelfstandig af te werken in de eigen klas.
• kinderen leren hun zelfstandig werk te evalueren.
• kinderen leren samenwerken met andere kinderen tijdens het project-moment én in de klas.

Durven en doen

We plaatsen bewegen en leren bewust samen:

“Outdoor education is een gezonde mix van fysieke buitenactiviteiten, omgevingsonderwijs én sociale en persoonlijke ontwikkeling” 

In onze wereld in verandering spelen kinderen minder buiten en is er ook veel minder (veilige) plaats om buiten te spelen. Onderwijs in de 21e eeuw moet daaraan tegemoet komen. Met openluchtonderwijs (outdoor education) kun je drie vliegen in één klap slaan: fysieke buitenactiviteiten, persoonlijke/sociale ontwikkeling en omgevingseducatie (over en in de omgeving). Daarmee kan je voor alle vakken en met alle leeftijden werken aan gezondheid, fysieke ontwikkeling, algemeen welzijn, genieten van wat er in de natuur om je heen gewoon gebeurt, leervermogen en concentratie verhogen, duurzaamheid en innovatie bevorderen. Bovendien zijn vele werkvormen mogelijk en kan je aan de slag gaan met natuurlijk materiaal. In de Ark zien de leraren vooral voordelen op gebied van beweging, gezonde buitenlucht, betekenisvolle leerkansen. Naast de organisatie van openluchtklassen (1x per graad), vergroening van de speelplaatsen en uitstappen met de klas, zorgen onze ‘outdoorleraren’ voor (les)activiteiten die in de buitenlucht georganiseerd worden.

STE(A)M

Wetenschappelijk-technische geletterdheid is erg belangrijk om een samenleving op te bouwen waarin kennis wordt gewaardeerd. STE(A)M is een internationaal letterwoord dat staat voor Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics en dus voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke, kunstzinnige en wiskundige vaardigheden. STE(A)M is ook een actieplan van de Vlaamse regering om loopbanen in wiskunde, wetenschappen en techniek te stimuleren. Dat moet de toekomst van Europa in een woelige wereld verzekeren. Ook in de Ark zien we dat potentieel. We bieden modern onderwijs aan dat noodzakelijk is voor het vormen van onze toekomstige kennismaatschappij. Onze STE(A)M-leraren gaan daartoe tweewekelijks aan de slag met elke klas: op school, in het STEM-lokaal of op uitstap naar de Wetenschapsacademie, ...


Soms zegt een foto meer dan 1000 woorden... 

We zorgden daarom voor een rechtstreekse link naar één van onze projecten schooljaar 2017-2018, en kunnen al niet wachten om jullie ook dit schooljaar een nieuwe fotoreeks te bezorgen. Klik op de foto als je meer beeldmateriaal wil bekijken. En... vergeet niet af en toe een kijkje te nemen op de website of ons Flickr account ;)

Tiensesteenweg 190 3001 Heverlee
info@ark123.be
T 016 25 96 63

Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x