WELKOM TERUG!

Beste ouder

Welkom in het nieuwe schooljaar op onze school! Graag informeren we je met deze brief over een aantal belangrijke items in De Ark. Je kan ook heel veel info vinden op onze website https://www.ark123.be/.

CONTACT

Onze school kan je telefonisch bereiken op de volgende nummers: 016/25.96.63 of 0495/92.42.42.

AFWEZIG OF ZIEK

Is je kind afwezig of ziek? Graag melden vóór 9 uur via mail naar de ankerleraar: voornaam.naam@ark123.be. Indien je kind symptomen van corona vertoont, neem dan contact op met je huisarts. Hij of zij zal advies kunnen geven of de leerling in kwestie naar school mag komen. Wij vragen een attest waarin de arts verklaart dat het veilig is om terug naar school te komen. Zijn er in hetzelfde gezin ook nog broers en/of zussen met of zonder symptomen, vraag ook advies aan je arts. De school is niet bevoegd om advies te geven. De arts zal bepalen of broers en zussen van hetzelfde gezin naar school mogen komen.

RIJTJES/OPVANG

We proberen na school zo weinig mogelijk aan kruisbestuiving te doen tussen leerlingen en ouders van de 3 ARKEN. Wij kiezen er daarom voor om na schooltijd GEEN rijen te voorzien. We voorzien wel begeleiders aan oversteekplaatsen voor leerlingen die alleen naar huis mogen. We geven jullie ook extra tijd tot 16 uur en op woensdag tot 12.30 uur om kinderen af te halen. De opvangrijtjes om 17 uur of op woensdag om 12.30 uur voorzien we wel naar Ark 1.

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen zich veilig in het verkeer begeven, daarom vragen we om bij alle verplaatsingen een fluovest te dragen.

Om de veiligheid van de kinderen te garanderen, lijsten we graag op welke kinderen na school / na de opvang zelfstandig naar huis mogen gaan. Enkel kinderen met deze toestemming mogen de school verlaten.

Het gsm-nummer van de opvang (Ark 1) is 0474/28.28.54.

Bij het ophalen, met mondmasker, van je kind is het verplicht om je kind af te melden bij de opvangmedewerker met de i-pad bij vertrek uit de opvang. Indien niet correct is afgemeld, wordt de opvang immers automatisch aangerekend tot 18 uur.

We vragen alle kinderen van Ark 3 die (af en toe) in de opvang blijven om een “opvang-pennenzak” in hun schooltas te steken (en daar altijd te laten), met het nodige materiaal om hun huiswerk te maken: schrijfgerief, geodriehoek, lat,... Wie niet over de mogelijkheid beschikt om zelf een gevulde pennenzak te voorzien, mag een opvang-leraar aanspreken.

PLANNING

Op onze ARK-kalender voor het schooljaar 2020-2021 en op onze website www.ark123.be/agenda vind je al onze activiteiten terug, net als de data voor de oudercontacten, klasbabbels en openluchtklassen. Op dit moment is code GEEL van kracht voor het onderwijs. Alle activiteiten die reeds gepland staan, kunnen momenteel doorgaan. Indien de code wijzigt naar ORANJE of ROOD zullen ook de richtlijnen wijzigen. We brengen jullie hier dan tijdig van op de hoogte.

ARK SCHOOLKALENDER 2020-2021 - OUDERRAAD

Goed nieuws! Dankzij al jullie foto's heeft de ouderraad een knappe ARK schoolkalender kunnen maken. Je kan de kalender elke dag kopen, buiten aan de schoolpoort bij Ark 1, 2, 3 van dinsdag 01/09 tot vrijdag 04/09. Prijs: 5 euro (gepast geld of via Payconiq) 

Oproep!! De ouderraad zoekt nog helpende handen om kalenders te verkopen. Via onderstaande link kan je aangeven wanneer en op welke ARK je even kan helpen verkopen. 

Invullink https://forms.gle/J7SM9fcGU4PTR5v16:

Alle beetjes helpen waarvoor jullie dank!

PRIVACY

Bij het begin van elk nieuw schooljaar controleren we graag de leerlingengegevens. Indien er wijzigingen zijn van je adres, telefoonnummer, e-mailadres,... gelieve deze te mailen naar secretariaat@ark123.be.

De Ark hecht veel waarde aan de privacy van jouw kind(eren), van jou en van haar personeel. De Ark verzamelt je persoonlijke gegevens enkel met als doel goed onderwijs te kunnen geven. Je kan je gegevens steeds opvragen en laten wijzigen via privacy@ark123.be. 

Wij proberen voornamelijk digitaal te communiceren. Daarom is het belangrijk dat wij van elke ouder over een correct mailadres beschikken. Indien digitale communicatie voor jou als ouder moeilijk is, laat het ons weten. Wij bezorgen dan alle communicatie op papier, via de schooltas van je kind.

AANPAK LUIZEN

In het begin van het schooljaar hebben we extra aandacht voor onze “kriebelende vriendjes”. Zou je regelmatig de haren van je kind kunnen controleren? Wanneer er luizen vastgesteld zijn, gelieve dan de gepaste behandeling te starten en de ankerleraar van je kind te verwittigen. We gaan dit jaar ook verder met het kriebelteam. Zij komen regelmatig de haren van de kinderen, waarvan de ouders toestemming gegeven hebben, controleren op luizen. We zijn steeds op zoek naar nieuwe ouders die deel willen uitmaken van het kriebelteam.

Stel je kandidaat door een mailtje te sturen naar karen.leen@ark123.be

FINANCIËN

Er wordt een bijdrage “middagtoezicht” aangerekend voor elk kind dat in de school blijft eten. We rekenen dit bedrag aan als bijdrage voor het gebruik van de lokalen (onderhoud, water, elektriciteit en verwarming) en als financiële bijdrage voor deze extra taak van de leraren. We werken met een forfaitair bedrag per trimester. Er zijn twee mogelijkheden: 

- Je kind blijft meer dan 2x per week eten: 20 euro.

- Je kind blijft max. 2x per week eten: 10 euro.

Je zal hiervoor ook een fiscaal attest ontvangen. Gezinnen met meerdere kinderen genieten van volgende regeling: 1ste en 2de kind: volle prijs; 3de kind: helft van de prijs; vanaf het 4de kind: gratis

Ouders die recht hebben op een schooltoeslag (die automatisch wordt uitbetaald via het Groeipakket) betalen géén bijdrage voor middagtoezicht. Bezorg ons in dat geval een kopie van de goedkeuringsbrief van het Kinderbijslagfonds voor schooljaar 2020-2021. We voegen daarvan ter verduidelijking een voorbeeld toe als bijlage bij deze brief. Voor hulp kan je contact opnemen met onze secretariaatsmedewerker Marjan Wellens: 016/79.09.13 of secretariaat@ark123.be. Al je verdere vragen over de schooltoeslag kan je stellen via info@groeipakket.be. Ook op www.groeipakket.be vind je heel wat informatie.

Indien de kosten voor het middagtoezicht een financieel probleem vormen, kan je altijd contact opnemen met het D-team (Martine en Karen) om samen naar een oplossing te zoeken. De kosten voor de maximumfactuur (= kosten die we mogen aanrekenen aan de ouders, uitgezonderd middagtoezicht en voor- en naschoolse opvang) voor dit schooljaar bedragen voor de kleuterschool € 45 en de lagere school € 90. Meerdaagse uitstappen bedragen € 445 in totaal voor de volledige duur van het lager onderwijs.

NIEUW! Na betaling van de laatste schijf en na afloop van de openluchtklassen (sprookjesklassen 2e lj, bosklassen 4e lj, zeeklassen 6e lj) ontvang je een attest van deelname, waarmee je zelf een gedeeltelijke terugbetaling kan vragen aan je ziekenfonds. Je moet dus de aanvraagformulieren van het ziekenfonds niet meer aan ons secretariaat bezorgen.

Indien je nog geen domiciliëring hebt aangevraagd bij je bank om de tweemaandelijkse schoolfacturen van je kind te betalen, kan je daarvoor een formulier, dat op het secretariaat verkrijgbaar is, invullen en aan de ankerleraar bezorgen.

We wensen iedereen een boeiend schooljaar!

Het Ark-team

1 september 2020

WELKOM TERUG!
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x