BELANGRIJK! ARK 2 en 3 sluiten de deuren!

Liefste ouders, 

Met pijn in ons Ark-❤ volgende info:

De voorbije dagen, uren hebben we vastgesteld dat het aantal besmettingen met het coronavirus sterk gestegen is in onze ARK en verspreid is over verschillende klassen in vestigingen Ark 2 en Ark 3.  Ondanks het strikt toepassen van de opgelegde maatregelen (afstand, ventilatie, mondmaskerplicht, monitoren van de luchtkwaliteit) blijven ouders/leraren positieve besmettingen melden. Dit is zeker geen reden tot paniek maar dient toch ernstig te worden genomen.


Situatieschets voor Ark 2 en Ark 3:

  • Er zijn 7 klassen gesloten omwille van de vele besmettingen ( telkens meer dan 4 besmettingen).
  • Er zijn 2 klassen gesloten wegens overmacht
  • Er blijken ook in meerdere klassen besmettingen aanwezig te zijn (minder dan 4 besmettingen).
  • 15 leraren zijn afwezig (besmet en/of in quarantaine of gewoon ziek)


Onze school had daarom deze namiddag overleg met de lokale crisiscel. In deze cel zetelen de CLB-arts, een vertegenwoordiging van het stadsbestuur, een medisch expert, de coördinator contacttracing stad Leuven , de noodplanningscoördinator stad Leuven, de voorzitter van onze raad van bestuur en ikzelf, de algemeen directeur van de Ark.

Daar werd beslist om Ark 2 en Ark 3 preventief te sluiten, van dinsdag 18 januari tot en met vrijdag 21 januari omwille van het hoog aantal besmettingen in verschillende klassen en de hoge druk op de zorg in de Leuvense ziekenhuizen. Door de wijde verspreiding in de school en in de samenleving, is de kans reëel dat er nog besmettingen zijn en gemeld zullen worden.

Er is geen noodopvang voor ARK 2 en Ark 3.


Op te volgen procedure:

  • Alle kinderen blijven thuis in quarantaine. Ze mogen niet naar school en ook niet naar jeugdbeweging, sport- of andere buitenschoolse activiteiten. Ook op bezoek gaan of bezoek ontvangen is niet toegelaten. 
  • Alle kinderen worden eind deze week (vrijdag of zaterdag) getest op school via een mobiel team van UZ Leuven. Hierover zal je later meer informatie ontvangen.
  • Op maandag 24 januari kan de school weer open met de niet-besmette kinderen en leerkrachten, behalve zij bij wie er een besmetting binnen het gezin is. Wie zich niet laat testen, blijft in quarantaine t.e.m. donderdag 27 januari. Kinderen die de voorbije maandCovid-19 doormaakten zijn vrijgesteld van testing.
  • De Ark voorziet afstandsonderwijs voor al onze kinderen van de lagere school. Morgenis er een afhaalmoment voor klasmateriaal tussen 12.00-13.00 en 16.00-17.00 in Ark 2 en 3! De ankerleraar zal verdere informatie doorsturen rond planning en lessen.
  • Voor onze kleuters van Ark 2 zullen er ook activiteiten en online-momenten voorzien worden. Verdere info volgt nog!

We betreuren het dat deze beslissing genomen moest worden. Vanuit de crisiscel werd bevestigd dat alle mogelijke maatregelen door de school werden opgevolgd en dat de sluiting helaas onvermijdelijk is. Deze cel blijft ook bereikbaar voor mogelijke vragen.

We beseffen heel goed dat het voor jullie, de gezinnen een hele opdracht is om zich hierrond te organiseren, maar we hopen dat we op deze manier veilig en gezond kunnen heropstarten op maandag 24 januari.


Situatieschets Ark 1:

Op dit moment zijn besmettingen in Ark 1 nog erg beperkt. Daarom kan deze vestiging op dit moment open blijven. Ook kinderen uit Ark 1 die broers en zussen hebben in de andere vestigingen, kunnen blijven naar school gaan, behalve in geval van een besmetting binnen het gezin. 

Voor- en naschoolse opvang blijft verzekerd voor onze kleuters van Ark 1.

Indien er nog vragen of bezorgdheden zijn, neem gerust contact op met dteam@ark123.be

Warme groeten met heel veel aanmoediging voor de volgende dagen!


17 januari 2022

BELANGRIJK! ARK 2 en 3 sluiten de deuren!
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x