ARK123/27 november-UPDATE CORONA/berichtgeving 5

Beste ouder(s) van de Ark

Aan alle basisscholen wordt door de overheid gevraagd om te schakelen naar de volgende corona-versnelling. De maatregelen gaan in op 29/11 en hebben steeds als doel de risico's op besmetting zo veel mogelijk te verkleinen. Mogen wij vragen om de ankerleraar altijd te verwittigen indien er leerlingen zijn die positief testen of die verplicht in quarantaine moeten na een hoog-risico contact. Zo kunnen wij als school de besmettingen goed monitoren en maatregelen nemen indien noodzakelijk.

Algemeen in de ARK voor kinderen:

 • klasgroepen in de lagere school worden maximaal gescheiden

 • werking leefgroepen van de kleuterschool blijft behouden in functie van de ontwikkelingsdoelen 

 • kinderen van de lagere school krijgen een vaste plaats toegewezen

 • we blijven inzetten op differentiatie door vb op sommige momenten de eigen klasgroep op te splitsen in 2 groepen

 • mondmaskerplicht voor kinderen 3de graad tijdens de lessen/activiteiten in de klasruimtes! We trachten ook (waar mogelijk is) de lessen via outdoor-learning aan te bieden om zo mondmaskers te vermijden.

 • ventileren van de klasruimtes: zorg voor warme kledij!

 • klassluiting vanaf 3 besmette kinderen/leraren

 • rijen na schooltijd en in de opvang om 17 uur blijven behouden.

 • Bbelangrijke wijziging naschoolse opvang/extra-time! Wij zijn niet in de mogelijkheid om kinderen allemaal een vaste plaats te geven in de naschoolse opvang zoals gevraagd door de overheid. Daarom zal er vanaf 29/11 geen mogelijkheid meer aangeboden worden in de opvang om huiswerk te maken. Alle opvang gaat, indien het weer dit toelaat, buiten door, zowel in ARK 1, 2 als 3. We voorzien een alternatief bij regenweer. Zowel vanuit Stad Leuven als vanuit onze school willen we met aandrang vragen om enkel van onze naschoolse opvang gebruik te maken indien nodig. We houden deze gemengde groep kinderen na schooltijd liefst zo klein mogelijk. Gelieve daarom je kind(eren) zo snel mogelijk na schooltijd op te halen. Om 17 uur gaan alle kinderen naar ARK 1. De organisatie van onze opvang laat niet toe om op dat moment de groep kinderen per klas op te splitsen bij regenweer. Zij zullen allemaal samen in de kleuterzaal worden opgevangen. Indien mogelijk, blijven zoveel mogelijk leerlingen buiten. 

 • huiswerkklas: Een beperkte groep kinderen, wordt door de school begeleid in de huiswerkklas. Deze kinderen worden wel allemaal in onze naschoolse opvang verwacht op de afgesproken momenten en krijgen allemaal een vaste plaats. Banken worden na gebruik ontsmet.

Algemeen in de ARK voor ouders:

 • ouders zijn welkom op onze school, speelplaats, maar tijdelijk niet meer in onze klassen,...

    • voorkeur 1 ouder
     • 8.15-8.40: 1 ouder mag kind afzetten op speelplaats (of aan buitendeur van de gang)
     • 15.35-15.50: 1 ouder mag kind afhalen op de speelplaats, na schooltijd of tijdens de opvang
    • buiten en tot aan buitendeur van de gang → vrijblijvend dragen van een mondmasker voor ouders op de speelplaats
    • (individuele) oudercontacten/oudergesprekken: enkel digitaal, tenzij anders afgesproken met de zorgcoördinator

Algemeen in de ARK voor medewerkers:

 • ventilatie overal en voldoende in de lokalen tijdens de lessen en speeltijden  

 • verplicht mondmasker in alle binnenruimtes

 • we verwachten dat de kinderen hun handen wassen/ontsmetten voor en na het eten (=basishygiëne)

 • leraren worden zoveel als mogelijk toegewezen aan 1 team

 • de leraarskamer wordt gesloten

 • we zetten in op digitaal overleg

 • strikte beperking van derden op school


We begrijpen dat deze opgelegde maatregelen de nodige ongemakken met zich meebrengen, zowel tijdens als na de schooluren. We zijn het als school gewend om aan onze kinderen in onze flexibel ingerichte klasomgevingen op een andere manier les te geven. Ook na schooltijd zal de organisatie van de opvang een impact hebben op de (re-)organisatie bij jullie thuis. We hebben hier zowel veel begrip als respect voor. We worden allemaal gedwongen om ons nogmaals extra flexibel op te stellen met de nodige positieve mindset. 

We tellen samen af naar betere tijden! Drie, twee, één......!

Mochten er toch nog vragen zijn twijfel dan niet om contact op te nemen met het Dteam (dteam@ark123.be) of met de Corona-lijn (corona@vclbleuven.be)


Warme Ark-groeten

D-team

27 november 2021

ARK123/27 november-UPDATE CORONA/berichtgeving 5
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x