UPDATE CORONA/berichtgeving 10

Beste ouders van de Ark

Elke dag ...nieuwe berichten, nieuwe bijsturingen vanuit de overheid en de stad! We houden vol om steeds snel te handelen met de juiste focus en een 'koel' hoofd! Naast de wijzigingen van deze week over het dragen van mondmaskers, worden we ook verplicht om enkele andere bijkomende maatregelen te nemen in onze school. Deze maatregelen starten op 01/02 en hebben steeds als doel de risico's op besmetting zo veel mogelijk te verkleinen.


BEHOUDEN


Lagere school:

Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar (derde graad). In die leerjaren wordt het dragen van een mondmasker verplicht wanneer er in het leerjaar iemand positief getest heeft op Covid-19 of wanneer iemand in quarantaine is o.w.v. een hoog-risico contact (dat kan zijn wanneer een gezinslid positief test, maar ook wanneer er elders een hoog risico contact was met een Covidpositiefpersoon).

Graag willen we daarom vanuit de Ark een warme oproep doen voor onze derde graad om preventief een mondmasker te dragen op school. (of zeker ééntje in de boekentas te hebben, zodat we snel kunnen schakelen indien het CLB ons hiertoe verplicht) We kunnen het dragen van een mondmasker niet verplichten (alleen als dit door het CLB wordt opgelegd, wat nu van toepassing is voor het  5e leerjaar tot en met 9/2/2021 en dit in de klaslokalen, op de speelplaats en in de naschoolse opvang) alleen sterk aanbevelen met de nodige aandacht voor het welbevinden van onze leerlingen.

Door preventief een mondmasker te dragen kunnen we wel het volledige leerjaar van hoog naar laag-risico brengen mocht er een besmetting plaatsvinden. Sowieso voorzien we reserve-mondmaskers voor kinderen die dit nodig hebben.

Kleuterschool:

Voor de kleuterschool blijven nog steeds dezelfde maatregelen gelden zoals voordien. Hier zijn geen veranderingen of bijsturingen.


BIJSTUREN - EXTRA MAATREGELEN

Vaste plaatsen: De richtlijnen verplichten ons om alle leerlingen van de lagere school in de klas(sen) een vaste plaats te geven. Indien er een besmetting zou zijn, wordt er door het CLB ook gekeken naar de plaats waar leerlingen in de klas gezeten hebben om zo in te schatten welke leerlingen een laag- of een hoog-risicocontact waren. Onze leraren zullen een schema maken van hun klaslokaal waarop de vaste plaatsen van de leerlingen vermeld staan. Indien nodig, hebben we deze informatie meteen ter beschikking voor het CLB. Ankerleraren en flexleraren mogen wel aan verschillende groepen lesgeven, maar dragen steeds een mondmasker en houden rekening met de veiligheidsvoorschriften.


Differentiatie in kleine groep: Deze mogelijkheid blijven we aanbieden als de nood groot is ifv de pedagogische werking in de klas. Maar ook hier zullen de zitplaatsen beperkt zijn met de nodige veiligheidsmaatregelen.

Naschoolse opvang: Wij zijn niet in de mogelijkheid om leerlingen allemaal een vaste plaats te geven in de naschoolse opvang zoals gevraagd door de overheid. Daarom zal er vanaf 01/02 geen mogelijkheid meer aangeboden worden in de opvang om huiswerk te maken. Alle opvang gaat, indien het weer dit toelaat, buiten door, zowel in ARK 1, 2 als 3. We voorzien een alternatief bij regenweer. Zowel vanuit Stad Leuven als vanuit onze school willen we met aandrang vragen om enkel van onze naschoolse opvang gebruik te maken in geval van nood. We houden deze gemengde groep kinderen na schooltijd liefst zo klein mogelijk. De opvang vanaf 01/02 bekijk je daarom best als "noodopvang".

Huiswerkklas: Een beperkte groep kinderen, wordt door de school begeleid in de huiswerkklas. Deze kinderen worden wel allemaal in onze naschoolse opvang verwacht op de afgesproken momenten en krijgen allemaal een vaste plaats. Banken worden na gebruik ontsmet. Ook van deze klasopstelling zullen onze leraren een schema maken om indien nodig voor te leggen aan het CLB.

We begrijpen dat deze opgelegde maatregelen de nodige ongemakken met zich meebrengen, zowel tijdens als na de schooluren. We zijn het als school gewend om aan onze kinderen in onze flexibel ingerichte klasomgevingen op een andere manier les te geven. Ook na schooltijd zal de organisatie van de opvang een impact hebben op de (re-)organisatie bij jullie thuis. We hebben hier zowel veel begrip als respect voor. We worden allemaal gedwongen om ons extra flexibel op te stellen met de nodige positieve mindset. We tellen samen af naar betere tijden!Mochten er toch nog vragen zijn twijfel dan niet om contact op te nemen met het dteam@ark123.be of met de Corona-lijn (corona@vclbleuven.be)

Warme en positieve Ark-groeten
D-team


31 januari 2021

UPDATE CORONA/berichtgeving 10
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x