Berichtgeving 6 - 18 dec 2020

Beste ouder van de ARK

De huidige maatregelen in het onderwijs, CODE ORANJE, blijven voorlopig ongewijzigd tot 15 januari 2021. De onderwijspartners komen op 2 januari 2021 samen om de situatie te evalueren. Indien het nodig is, zullen we tegen het einde van de kerstvakantie opnieuw communiceren.

Volgende info willen we jullie vandaag reeds meegeven: 

SAMENWERKING CLB LEUVEN IFV CORONA

De voorbije weken bleven we steeds nauw samenwerken met het CLB. De periode tussen herfst- en kerstvakantie zijn we, op 1 besmetting na, gespaard gebleven. We willen deze trend verder zetten na de kerstvakantie en blijven daarom de belangrijkste maatregelen die gelden bij ons op school in code oranje behouden.

In bijlage vinden jullie de beslisboom COVID-19 (KS en LS) vanuit het CLB. Dit stappenplan kan jullie ondersteunen bij de vraag of je kind wel of niet naar school mag komen.

BEHOUDEN

Deze maatregelen blijven we behouden na de kerstvakantie:

 • De klaswerking binnen de schoolmuren kan aangehouden worden met een verhoogde aandacht voor de hygiĆ«nemaatregelen: handen wassen, handen ontsmetten, klassen verluchten,... Op het moment van een mogelijke clusterbesmetting (bijv. quarantaine voor 1 specifiek leerjaar op advies van het CLB) voorzien we afstandsonderwijs via Google Classroom. Indien deze situatie zich zou voordoen, ontvangen jullie hiervoor de inloggegevens en praktische informatie via de ankerleraar. Indien slechts 1 of enkele kinderen van een leeftijdsgroep afwezig zijn (bijv. wegens verplichte quarantaine van het gezin), voorzien we geen afstandsonderwijs. Dit is onmogelijk te organiseren omdat onze leraren moeten lesgegeven aan de andere kinderen van de klas. We laten jullie kinderen zeker niet in de steek. We passen de regeling toe die we in normale omstandigheden bij afwezigheid en ziekte toepassen. De kinderen krijgen in dit geval een planning en/of enkele opdrachten mee om het thuiswerk toe te laten.
 • Bij eventuele afwezigheid van leraren worden betrokken ouders op de hoogte gebracht en blijft het voor ons belangrijk om optimaal in te zetten op zoveel mogelijk ondersteuning op de klasvloer.
 • EssentiĆ«le derden zijn mensen die een noodzakelijke rol spelen binnen de klaswerking. De CLB-ankers, begeleiders van ONWOB, stagiaires en onze opvang medewerkers blijven welkom op school. Het dragen van een mondmasker is overal verplicht in de schoolgebouwen.
 • Oudergesprekken, oudercontacten, ouderraad, schoolraad, ... kunnen enkel digitaal georganiseerd worden.
 • De school blijft helaas niet toegankelijk voor ouders. Het is wenselijk dat steeds dezelfde persoon de kinderen komt ophalen. Ook vragen we om na het ophalen van de kind(eren) zo snel mogelijk naar huis te gaan. Op deze manier willen we de risico's blijven beperken. Uiteraard is het dragen van een mondmasker verplicht.
 • Extra murosactiviteiten (uitstappen) kunnen niet doorgaan. We maken een uitzondering voor de activiteiten bij BOER&BUITEN voor het 3de leerjaar. Deze uitstap kan te voet gedaan worden en vindt plaats in de buitenlucht op het veld. In- en outdoor sportactiviteiten mogen wel doorgaan. Zwembaden en sportzalen zijn voor de basisscholen toegankelijk.
 • Alle voor- en naschoolse activiteiten van Kinderkuren blijven geannuleerd t.e.m. de paasvakantie.
 • Kinderen die terugkomen van een buitenlandse reis, moeten in quarantaine. Volg de richtlijnen van de overheid. Bij afwezigheid, graag de ankerleraar verwittigen.

BIJSTUREN

Deze maatregelen sturen we bij na de kerstvakantie:

 • Klasbabbels die gepland stonden eind januari zullen we verschuiven naar de periode tussen krokus- en paasvakantie. Verdere info hierover volgt nog.
 • Onze geplande PIEP-momenten voor instappers kunnen momenteel niet doorgaan zoals voorzien. De instappers van januari krijgen op maandag 4 januari een alternatief kennismakingsmoment om 08.30 uur, corona proof! Wij proberen voor de instappers van 1 februari, krokus, Pasen en mei ook een kennismakingsmoment te voorzien en communiceren hier nog over.
 • We voorzien direct na schooltijd terug enkele rijen onder begeleiding van leraren: 
 1. rij van ARK 3 naar ARK 2
 2. rij van ARK 3 naar ARK 1
 3. rij van ARK 2 naar ARK 1.

  De rij vertrekt steeds om 15.35, ouders sluiten nadien aan en mogen de school binnen om 15.40. Mogen we vragen om bij het wachten op de kinderen voldoende afstand te bewaren, een mondmasker te dragen en de rijweg of fietsstraat vrij te houden aub.
 • De organisatie van de opvang blijft behouden. Omdat we terug rijen voorzien na schooltijd, start de betalende opvangopnieuw om 15.50 uur. Vergeet niet om je kind af te melden. Er worden geen kinderen uit de rij gehaald tijdens het brengen naar Ark 1 om 17 uur. Deze kinderen kunnen niet correct afgemeld worden. De opvang wordt dan aangerekend tot 18 uur.

Wij wensen jullie heel gezellige, fijne en veilige feesten!

Karen Leen en Martine Foulon

D-team van de ARK


18 december 2020

Berichtgeving 6 - 18 dec 2020
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x