ARK123/20 MAART-UPDATE CORONA/berichtgeving 12

Beste ouders van de Ark

De  LENTE en de  ZON komen er (opnieuw) aan.. maar helaas blijft die CORONA nog steeds bestaan! Voor we extra nieuws krijgen van onze ministers blijven we alvast volhouden (met de nodige lentekriebels) om steeds snel te handelen met de juiste focus. Door het verhogen van de cijfers in de Leuvense scholen worden we ook verplicht om bijkomende maatregelen te nemen in onze ARK.


Lagere school

Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar (derde graad) worden verder verplicht om een mondmasker te dragen tot en met 2 april. Concreet betekent dit dat onze leerlingen hun mondmasker dragen in de klas, tijdens de speeltijd en tijdens de voor- en naschoolse opvang.

In enkele uitzonderlijke gevallen vervalt tijdelijk de verplichting om een mondmasker te dragen voor leerlingen:

  • Tijdens alle activiteiten met hun eigen klasgroep in open lucht (pauzemomenten, sportlessen....), op voorwaarde dat ze 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.
  • Tijdens de eet- en drinkpauzes. Het masker gaat zo snel mogelijk terug op.
  • Op verzoek van huisarts met een medisch attest.

Wat kan je doen als ouder?


Kleuterschool
  • Voor de kleuterschool blijven nog steeds dezelfde maatregelen gelden zoals voordien.  Hier zijn geen veranderingen of bijsturingen. 
  • Toch graag extra aandacht voor hoest- niesbuien en snotneusjes bij je kleuter. Liever een dagje extra thuis in functie van de juf/meester of klasgroep te sparen van ziektekiempjes

Wat kan je doen als ouder?


BEHOUDEN- EXTRA MAATREGELEN

  • Vaste plaatsen: De richtlijnen verplichten ons om alle leerlingen van de lagere school in de klas(sen) een vaste plaats te geven. Indien er een besmetting zou zijn, wordt er door het CLB ook gekeken naar de plaats waar leerlingen in de klas gezeten hebben om zo in te schatten welke leerlingen een laag- of een hoog-risicocontact waren. Onze leraren zullen een schema maken van hun klaslokaal waarop de vaste plaatsen van de leerlingen vermeld staan. Indien nodig, hebben we deze informatie meteen ter beschikking voor het CLB. Ankerleraren en flexleraren mogen wel aan verschillende groepen lesgeven, maar dragen steeds een mondmasker en houden rekening met de veiligheidsvoorschriften.
  • Differentiatie in kleine groep: Deze mogelijkheid blijven we aanbieden als de nood groot is ifv de pedagogische werking in de klas. Maar ook hier zullen de zitplaatsen beperkt zijn met de nodige veiligheidsmaatregelen.
  • Naschoolse opvang: Wij zijn niet in de mogelijkheid om leerlingen allemaal een vaste plaats te geven in de naschoolse opvang zoals gevraagd door de overheid. Daarom zal er vanaf 01/02 geen mogelijkheid meer aangeboden worden in de opvang om huiswerk te maken. Alle opvang gaat, indien het weer dit toelaat, buiten door, zowel in ARK 1, 2 als 3. We voorzien een alternatief bij regenweer. Zowel vanuit Stad Leuven als vanuit onze school willen we met aandrang vragen om enkel van onze naschoolse opvang gebruik te maken in geval van nood. We houden deze gemengde groep kinderen na schooltijd liefst zo klein mogelijk. De opvang vanaf 01/02 bekijk je daarom best als "noodopvang".
  • Huiswerkklas: Een beperkte groep kinderen, wordt door de school begeleid in de huiswerkklas. Deze kinderen worden wel allemaal in onze naschoolse opvang verwacht op de afgesproken momenten en krijgen allemaal een vaste plaats. Banken worden na gebruik ontsmet. Ook van deze klasopstelling zullen onze leraren een schema maken om indien nodig voor te leggen aan het CLB.

We begrijpen dat deze opgelegde maatregelen de nodige ongemakken met zich meebrengen, zowel tijdens als na de schooluren.  Maar samen met onze leraren en jullie, ouders van de ARK houden we ons hoofd boven water en hopen we dat de lentekriebels ons extra energie geven in de volgende weken.

Mochten er toch nog vragen zijn twijfel dan niet om contact op te nemen met het Dteam (dteam@ark123.be) of met de Corona-lijn (corona@vclbleuven.be)

Lentekriebels uit de Ark!

D-team
23 maart 2021

ARK123/20 MAART-UPDATE CORONA/berichtgeving 12
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x