WIJZIGINGEN 28 mei 2020 - Update Coronavirus/berichtgeving 12

Allerbeste ouders van de ARK

Na een lange dag met veel telefoons, mails, adviezen, ... We kregen er zelf bijna een punthoofd van, gelukkig gingen we op ons hoofd staan zodat de moed niet in onze schoenen zou zakken...! Wij zijn na de principiële beslissing vanuit de veiligheidsraad genoodzaakt om enkele wijzigingen te doen aan ons ondertussen nieuwe plan 'heropstart 2.1'. De aanpassingen zijn van toepassing op leerjaar 3, 4 en 5. 

Wat wil dit nu concreet zeggen:

 • Voor onze kleuters (dit blijft hetzelfde): Vanaf 2 juni zullen deze kinderen voltijds kunnen herstarten op Ark 1 en Ark 2. De kleuters komen terug in hun eigen klas-en leefgroep en vormen zo een bubbel. Voor de veiligheid van de kleuters en de leerkrachten zijn er alternerende speeltijden. Ook voor het brengen en halen van onze kleuters werkten we een alternerende planning uit. Hoe dit concreet zal verlopen, kregen jullie al te horen via de ankerleerkrachten.
 • Voor de lagere school leerjaar 1-2-6 (geen wijzigingen voor volgende week): De kinderen van 1, 2 en 6 krijgen elke week 2 volle dagen les op school. (dit op maandag/donderdag of dinsdag/vrijdag. Woensdag zal alternerend zijn per bubbel (A = oneven weken of B = even weken). (Tip: week 2 juni = oneven week)
 • Voor de lagere school leerjaar 3-4-5 (wijzigingen voor volgende week): Jammer genoeg moeten we besluiten, met de aangepaste richtlijnen vanuit de veiligheidsraad in overleg met Raad van Bestuur en afvaardiging uit de ouderraad, dat we pas kunnen heropstarten met deze leerjaren op vrijdag 5 juni... Op vrijdag 5 juni willen we aan alle kinderen van deze leerjaren de kans geven om al een halve dag naar school te komen. Praktische info over de organisatie van deze proefdag zal je nog ontvangen via de ankerleerkrachten. Vanaf maandag 8 juni krijgen ook de kinderen van 3, 4 en 5 elke week 2 volle dagen les op school. (dit op maandag/donderdag of dinsdag/vrijdag. Woensdag zal alternerend zijn per bubbel.

We kiezen de komende weken bewust voor halve klasgroepen (A + B). Zo kunnen we volledig inzetten op het welbevinden van onze kinderen. We hebben dan ook de ruimte en de mogelijkheid om onze kinderen maximaal te ondersteunen. We vinden het belangrijk om te voldoen aan de noden van elk kind. Daarom willen we de organisatie van deze 'heropstart 2.1' behouden tot en met vrijdag 19 juni. Na evaluatie kunnen we bijsturen waar nodig en eventueel uitbreiden naar volledige klasgroepen. We willen nog steeds het schooljaar "samen" in schoonheid afsluiten. We doen ons uiterste best met een groot om dit te realiseren voor groot en klein.

Dit zetten we nog graag in de kijker: 

 • planning aangepaste start-en einduren per bubbel + verdeling klasgroep per bubbel.(via de ankerleerkrachten) We vragen met aandrang om de aangegeven tijdstippen te respecteren.
 • het is erg fijn als kinderen vlak voor schooltijd toekomen en zo snel mogelijk na schooltijd opgehaald kunnen worden. We mogen geen rijen voorzien (mengen van bubbels). We houden bij oversteekplaatsen wel een extra oogje in het zeil voor de kinderen die alleen naar huis mogen.
 • de noodopvang voor kleuters vervalt volledig.
 • noodopvang énkel nog voor de kinderen van de lagere school op dagen dat er voor hun bubbel (A of B) of leerjaar (nog) geen les gegeven wordt
 • de organisatie van de noodopvang en de locaties zijn de volgende: ARK 2: noodopvang bubbels 1ste en 2de leerjaar (parochiezaal), ARK 3 of indien nodig externe locatie: noodopvang bubbels 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar
 • de bevraging voor de noodopvang 2 tem 5 juni kan nog tot morgenavond vrijdag 29 mei ingevuld worden via deze link.
 • kleuters en kinderen van de lagere school die gebruik wensen te maken van de voor- en naschoolse opvang moeten de bevraging invullen
 • de voor- en naschoolse opvang zal in juni doorgaan in ARK 1, ARK 2 en ARK 3 vanaf 07.30 uur tem ten laatste 18 uur. Er zijn geen rijtjes.

Algemene vragen met betrekking tot de maatregelen, noodopvang, ... kan je, zelfs na vandaag , nog steeds stellen aan het D-team (dteam@ark123.be).

Bedankt voor jullie begrip en het blijvend vertrouwen in onze werking met een HEEL - heel - groot ARK-


Nog steeds enthousiaste groeten uit de ARK en héél graag tot binnenkort!!


WIJZIGINGEN 28 mei 2020 - Update Coronavirus/berichtgeving 12
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x