8 mei 2020 - Update Coronavirus/berichtgeving 9

Beste ouders

Bij dit bericht hoort een videoboodschap. Het zou leuk zijn dat je deze eerst bekijkt voor je verder leest!
Prijsvraag: Hoe laat werd dit filmpje opgenomen? Want zoals het (kerk)klokje in de ARK tikt, tikt het nergens!

Wat moet je van deze mail onthouden? Op welke wijze ook: we blijven in de ARK met ons hele schoolteam tijd maken voor alle kinderen thuis en/of op school: zowel hun leerproces, hun dromen, hun zorgen, hun emoties, … Jullie staan centraal!

Onze school mag ook heropstarten. Hoe graag we ook willen, we kunnen niet met z'n allen ineens terug naar de Ark, maar doen het – volgens de richtlijnen van de overheid – stapsgewijs. De volgorde van de prioriteiten voor de opstart vanaf 18 mei zijn de volgende:

 1. Noodopvang garanderen voor iedereen die dit nodig heeft.
 2. opstart 6de leerjaar
 3. opstart 1ste leerjaar
 4. opstart 2de leerjaar

Nieuwe aangepaste maatregelen, risicoanalyse en onderzoek zijn volbracht in functie van heropening van onze Ark. Hierbij spelen heel wat overwegingen: veiligheid van de leerlingen en leraren, maar ook de infrastructuur en het aantal leerlingen per vestiging. Na overleg met de vereiste instanties, kiezen we voor een beperkte (en gefaseerde) opstart. Zo kunnen wij de veiligheid in de Ark garanderen voor alle leerlingen en personeelsleden.


Wat wil dit nu concreet zeggen:

Voor de zesdeklassers: Vanaf 18 mei zullen deze kinderen kunnen herstarten op Ark 3. Ze krijgen per week maximum 2 halve dagen les op school. Dit gebeurt in bubbels van maximum 12 leerlingen en dit op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag. Er zal afwisseling zijn tussen voor- en namiddagen. Deze contactlessen zullen samen met online lessen en thuiswerk aangeboden worden. Hierdoor zal het online lesgeven ook bijgestuurd worden. Hoe dit concreet zal verlopen, horen jullie via de ankerleerkrachten!

Voor de andere leerjaren uit de lagere en kleuterschool: We blijven voor alle andere leerjaren en leefgroepen lesgeven (instructie, Padlet,...) op afstand. Hierbij zijn de essentiële onderwijsdoelen onze richtingaanwijzers. We zorgen voor een evenwichtig pakket om onze Ark-kinderen niet te overbelasten. Daar zorgen onze leraren voor... en wij voor hen!

Woensdag houden we nog steeds vrij voor extra ondersteuning voor kinderen met specifieke noden.

Na deze korte eerste lesweek evalueren we. Bij eventuele bijsturingen of 'wat hebben we geleerd?' hopen we snel op uitbreiding, onder andere een opstart voor het eerste leerjaar. De toestroom van kinderen in onze noodopvang vanaf 18 mei zal een zeer bepalende factor zijn bij deze uitbreiding.

Eén ding is zeker: we willen "samen" het schooljaar in schoonheid afsluiten. We doen ons uiterste best om dit te realiseren voor groot en klein.

Afspraken of tips (die je nog mag verwachten)

 • aangepaste start-en einduren lesdagen (9.00-12.00 en 13.00-16.00) + verdeling klasgroep per bubbel
 • filmpje over hygiëne, veiligheid en dagverloop bij de opstart in Ark 3 en praktische afspraken
 • De bevraging voor de noodopvang van volgende week (11 tem 15 mei) werd al afgesloten. Inschrijven kan uitzonderlijk nog per mail (Dteam@ark123.be). De bevraging voor de noodopvang van 18 tem 20 mei kan ingevuld worden via deze link. Donderdag 21 en vrijdag 22 mei = GEEN school. We vragen toch met aandrang om zoveel mogelijk kinderen thuis te houden. Het is van groot belang dat de principes van de contactbubbels en social distancing toegepast kunnen worden. Onze capaciteit is beperkt... Zieke kinderen blijven zeker thuis. Wij voorzien opvang voor:
  • kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie, ...) uitoefenen.
  • voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie
  • vanaf 4 mei kunnen indien nodig kinderen van ouders die niet (meer) thuis kunnen werken en zelf niet meer voor de opvang van hun kind(eren) kunnen instaan, opgevangen worden op school

Algemene vragen met betrekking tot de maatregelen, noodopvang, ... kan je steeds stellen aan het D-team (dteam@ark123.be).

De beslissingen die genomen moesten worden voor een veilige heropstart waren echt écht niet gemakkelijk. We hopen op jullie begrip voor de keuzes die we in overleg maakten met ons groot ARK-hart !

8 mei 2020 - Update Coronavirus/berichtgeving 9
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x