26 mei 2020 - Update Coronavirus/berichtgeving 11 - Heropstart ARK123

Beste ouders van de ARK

Wat moet je van deze mail onthouden?

De voorbije 2 weken beleefden we positieve, zonnige en veilige dagen in het zesde en eerste leerjaar. Na de nieuwe adviezen vrijdagavond van onze minister zijn we in het weekend en gisteren vol goede moed en met 150 procent enthousiasme begonnen aan een nieuw plan 'heropstart 2.0'. We willen onze kinderen maximaal en toch veilig op de Ark krijgen. Geen eenvoudige opdracht maar met ons wendbaar team en hun enthousiasme is het ons gelukt om er samen onze schouders onder te zetten. Na overleg met onze Raad van Bestuur en een afvaardiging van de ouderraad op maandagavond kunnen we nu bevestigen dat we heel graag de NIEUWE REGELING voor een heropstart voor al onze ARK kinderen vanaf 2 juni. 

Dit plan is nog steeds onder voorbehoud van de principiële beslissing vanuit de veiligheidsraad en eventuele aanpassingen van de huidige richtlijnen (oppervlakte per leerling bijv.) en kan eventueel nog aangepast worden voor de start van volgende week. We houden jullie tijdig op de hoogte als er nog wijzigingen zijn.

Wat wil dit nu concreet zeggen:

  • Voor onze kleuters: Vanaf 2 juni zullen deze kinderen voltijds kunnen herstarten op Ark 1 en Ark 2. De kleuters komen terug in hun eigen klas-en leefgroep en vormen zo een bubbel. Voor de veiligheid van de kleuters en de leerkrachten zijn er alternerende speeltijden. Ook voor het brengen en halen van onze kleuters werkten we een alternerende planning uit. Hoe dit concreet verder zal verlopen, horen jullie ten laatste donderdag via de ankerleerkrachten
  • Voor de lagere school: De kinderen van 1 tot en met 6 krijgen elke week 2 volle dagen les op school. (dit op maaandag/donderdag of dinsdag/vrijdag. Woensdag zal alternerend zijn per bubbel (A = oneven weken of B= even weken). (Tip: week 2 juni=onevenweek). De bubbels van de lagere school blijven bestaan uit maximum 12 leerlingen ifv de maatregelen rond afstand en hygiëne. De preteaching zalhierdoor vervallen. Hoe dit alles verder concreet zal verlopen, horen jullie ten laatste donderdag via de ankerleerkrachten!

Eén ding is nu zéér zeker: we willen "samen" het schooljaar in schoonheid afsluiten. We doen ons uiterste best om dit te realiseren voor groot en klein.

Dit zetten we nog graag in de kijker: 

  • planning aangepaste start-en einduren per bubbel + verdeling klasgroep per bubbel.(via de ankerleerkrachten) We vragen met aandrang om de aangegeven tijdstippen te respecteren anders valt onze mooie ambitieuze planning in duigen... :)
  • het is erg fijn als kinderen vlak voor schooltijd toekomen en zo snel mogelijk na schooltijd opgehaald kunnen worden. We mogen geen rijen voorzien (mengen van bubbels). We houden bij oversteekplaatsen wel een extra oogje in het zeil voor de kinderen die alleen naar huis mogen.
  • de noodopvang voor kleuters vervalt volledig.
  • noodopvang énkel nog voor de kinderen van de lagere school op dagen dat er voor hun bubbel (A of B) geen les gegeven wordt.
  • de organisatie van de noodopvang en de locaties zijn de volgende: ARK 2: noodopvang bubbels 1ste en 2de leerjaar (parochiezaal),ARK 3 of indien nodig externe locatie: noodopvang bubbels 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar
  • de bevraging voor de noodopvang 2 tem 5 juni kan nog tot vrijdagavond 29 mei ingevuld worden via deze link.
  • kleuters en kinderen van de lagere school die gebruik wensen te maken van de voor- en naschoolse opvang moeten de bevraging invullen
  • de voor- en naschoolse opvang zal in juni doorgaan in ARK 1, ARK 2 en ARK 3 vanaf 07.30 uur tem ten laatste 18 uur. Er zijn geen rijtjes.

Algemene vragen met betrekking tot de maatregelen, noodopvang, ... kan je nog steeds stellen aan het D-team (dteam@ark123.be).

De voorbije weken waren voor ieder van jullie en ook van ons heftig. Dikke merci voor jullie begrip en het blijvend vertrouwen in onze werking met een groot ARK-HART


Zonnige groeten uit de ARK en tot volgende week!!


26 mei 2020 - Update Coronavirus/berichtgeving 11 - Heropstart ARK123
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x