13/3/2020 - Update Coronavirus / berichtgeving 4

Beste ouders


Deze voormiddag na overleg met Stad Leuven, hebben de Raad van Bestuur, het LOC, het directieteam en het beleidsteam vergaderd naar aanleiding van de recente beslissingen die gemaakt zijn om de verspreiding van het Corona-virus in te dijken. Daarbij blijft het belangrijk dat iedereen zelf zoveel mogelijk maatregelen treft en zijn steentje probeert bij te dragen. Aangezien de situatie snel kan veranderen, bekijken we de organisatie en communicatie week per week. Personeelsleden die behoren tot de risicogroepen zullen de komende 3 weken niet aanwezig zijn op school maar blijven in dienstactiviteit.

Onze school volgt de voorschriften en zal opvang voorzien voor kinderen wiens ouders werkzaam zijn in de zorgsector of voor kinderen die niet door grootouders kunnen opgevangen worden.  Deze opvang gaat voor alle kleuters door in Ark 1 (Onafhankelijkheidsstraat 2) en voor de lagere schoolkinderen enkel in Ark 3 (Martelarenlaan 313). Ark 2 is dus GESLOTEN. Na de schooluren worden de kinderen die zelfstandig naar huis gaan in Ark 3 door leerkrachten geholpen bij de oversteek (geen rij) aan de Tiensesteenweg, de Platte-Lostraat en de Tivolistraat.  Om 17u vertrekt het rijtje naar Ark 1 voor de opvang tot 18u. Er zijn geen andere rijen. Kinderen moeten afgehaald worden op de speelplaats, niet in de klassen. Op woensdag is er opvang tot 15u.  Opgelet: woensdag 18/3 is het pedagogische studiedag en voorziet de school GEEN opvang, de school is gesloten. De voor- en naschoolse opvang blijft zoals anders betalend.

We vragen om de normale schooluren te respecteren. Kinderen die niet naar de opvang gaan kan je enkel 's ochtends brengen tussen 8.15 u en 8.45 u. Kinderen ophalen kan enkel tijdens de middagspeeltijd en/of na 15.35 u. Het is niet mogelijk kinderen te brengen of op te halen op andere tijdstippen.

Om deze opvang tijdens de schooluren (8.15 u tot 15.35 u.) te organiseren, willen we zicht krijgen op de reële vraag naar opvang. Mogen wij daarom vragen deze enquête dit weekend in te vullen? Zo kunnen wij intern bekijken hoe wij de opvang volgende week gaan organiseren. De betalende voor- en naschoolse opvang blijft ook doorlopen, dagelijks van 7.30 tot 8.15 uur (ochtend) en van 15.50 tot 18 uur (avond). Kinderen moeten aangemeld en afgemeld worden bij de opvang verantwoordelijken.

Er worden de komende 3 weken geen lessen en activiteiten aangeboden. 

Specifiek voor de kleuterschool:

Elke maandag ontvangen jullie een mail met daarin mogelijke activiteiten die thuis samen met de kinderen gedaan kunnen worden. De ankerleerkracht blijft bereikbaar via mail om vragen hierover te beantwoorden. Mails zullen maximum 1x per dag behandeld worden.

Specifiek voor de lagere school:

De leerkrachten van de lagere school geven vandaag verschillende werkboeken -en bundels mee naar huis ifv zelfstudie. Er wordt, in de mate van het mogelijke, geen nieuwe leerstof meegegeven, enkel herhaling.  Elke maandag ontvangen jullie een mail met daarin de taken die thuis kunnen gemaakt worden voor die week.  De correctiesleutels van de taken worden de week nadien ook aan deze mail toegevoegd. De ankerleerkracht blijft bereikbaar via mail om vragen hierover te beantwoorden. Mails zullen maximum 1x per dag behandeld worden. Leerlingen die genoodzaakt zijn om door de school opgevangen te worden, zorgen dat ze hun zelfstudiemateriaal meebrengen. Schoolboeken die vandaag niet mee naar huis kunnen, liggen klaar in de klas van je kind en mogen jullie maandag 16/03 tijdens de schooluren afhalen. 

Algemene vragen met betrekking tot de maatregelen kunt u gerust stellen aan het directieteam (dteam@ark123.be). De officiële brief vanuit Stad Leuven vinden jullie in bijlage.

We houden jullie graag op de hoogte wanneer we zelf nieuwe informatie krijgen.

D-team


13/3/2020 - Update Coronavirus / berichtgeving 4
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x