ARK  2020

ARK 2020

In onze basisschool De Ark streven we ernaar om Autonomie, Relatie en Kracht (ARK) de leidende principes voor de ontwikkeling van onze kinderen, onze leerkrachten maar ook onze organisatie, te maken. Dit vraagt een transitie in de manier waarop we naar het ontwikkelproces van de leerlingen kijken, maar ook een verandering in onze kijk en in de schoolorganisatie die groei en ontwikkeling centraal stelt. Hiervoor zetten we een innovatieproces ARK 2020 van Onderwijs naar Anderwijs! op.

Met Anderwijs geven we onszelf 3 jaar de tijd om een transitie te maken, om gewoontes in vraag te stellen en gepaste en onderbouwde antwoorden op uitdagingen te vinden. Het startschot van dit innovatieproces ARK 2020 werd gegeven door Kris Van den Branden (KU Leuven) met een lezing over Vaardigheden van de 21ste eeuw in mei 2017. Bij de start van dit schooljaar vonden tweeAnderwijsavonden met ouders plaats. In oktober 2017 organiseerden we samen met het CEGO een rondetafelconferentie met leraren, ouders, buurt, verenigingen, leerlingen, om samen na te denken over de toekomst van het onderwijs in de Ark.

Voor de realisatie van Anderwijs werken we met een innovatieteam.

Dat bestaat uit drie lagen:

(1)    Kernteam

Dit kernteam geeft het innovatieproces vorm, heeft een helicopterview over alle innovaties, zoekt samenhang, bewaakt de ARK-visie en doelstellingen in de projecten…

(2)    Focusgroep

Naast het kernteam zijn er verschillende focusgroepen. Deze focusgroepen (bestaande uit leraren van elke leeftijdsgroep, beleidsteam, RvB, 2 ouders) komen op regelmatige basis samen om doelgericht rond een specifiek thema te werken.  

(3)    Pinterestgroep

Tot slot is er ook een pinterestgroep: de leden van groep geven alle ideeën praktijkvoorbeelden en instrumenten, die ze ontdekken, door aan de kerngroep of focusgroep.

Wij zijn er klaar voor...jullie ook?

 

Van ABC naar ARK...

Voor onze ARK-waarden hebben we ons gebaseerd op de Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2002). Deze theorie stelt dat er drie natuurlijke basisbehoeften zijn die optimaal functioneren en groeien van een persoon toestaan: autonomie, verbondenheid en competentie. Na een ARK-vertaling wordt dat:

Autonomie, Relatie, Kracht

Op deze drie pijlers zijn ook onze leefregels gebaseerd die in elke Ark (1, 2 en 3)
de basis vormen voor een fijne schoolomgeving voor iedereen.

 

Beelden zeggen soms meer dan woorden

 

Tiensesteenweg 190 3001 Heverlee
info@ark123.be
T 016 25 96 63

Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x